Aankoop

Aankoop

Bent u op zoek naar een horecabedrijf? horecalocaties.nl helpt u graag bij het vinden van het meest geschikte pand en het beste past bij uw idee, wens of droom!

Dagelijks krijgen wij nieuw aanbod van horecapanden, spreken wij relaties in ons uitgebreide netwerk en heeft horecalocaties.nl panden te koop die uniek en interessant zijn!

Niet al het aanbod staat op onze website! Staat “uw” pand niet op onze site hebben wij het wellicht wel in de “stille” verkoop? Wij informeren u graag over de panden die wij in de verkoop hebben! Mocht er echt niets zijn wat u zoekt dan gaan wij in onderling overleg actief op zoek naar het beste pand!

  1. Actief op zoek

Indien wij gericht op zoek gaan dan stellen wij in overleg met u een uitgebreid Programma van Eisen op. Nadat de eisen en uw doelstellingen duidelijk zijn gaan wij direct actief voor u aan het werk.

   2. Selectie panden

horecalocaties.nl inventariseert het actuele aanbod, verzameld alle relevante gegevens en maakt een eerste brede selectie om u een zo volledig mogelijk beeld te geven van de mogelijkheden op dat moment!

Zodra u uw (eerste) keuze gemaakt heeft gaan wij bezichtigingen inplannen om de situatie ter plaatse goed te kunnen beoordelen. Van het pand die het meest uw voorkeur geniet gaan wij een nader onderzoek doen en een kostenraming maken.

   3. Vaststellen waardebepaling  

Na de selectie starten wij met een bedrijfsanalyse om de aankoopwaarde te bepalen van het pand van uw keuze. Naast een bedrijfsanalyse moeten er taxaties plaatsvinden om een actuele waarde te kunnen vaststellen.  horecalocaties.nl verzorgt de taxaties en analyseert alle informatie om voor u een onderbouwde waarde te kunnen bepalen.

 

horecalocaties.nl  is een one stop shop voor iedere horecaondernemer!

 

    4. Onderhandelingen en formalisering 

Nadat u een keus heeft gemaakt gaan wij met de verkoper in onderhandeling. Nadat er mondelinge overeenstemming bereikt is leggen wij gemaakte afspraken vast in een koop/huurovereenkomst.

   5. Oplevering van uw horecazaak aan de koper

Zodra de koopovereenkomst ondertekend is en u aan de betalingsverplichting (via een derdenrekening) heeft voldaan verzorgt horecalocaties.nl voor u de oplevering! Wij stellen een opleveringsdocument op en maken foto’s van relevante en essentiële zaken. Dit document is onlosmakelijk verbonden aan de koopovereenkomst.

 

 

Vergelijkbare berichten

Compare